Upravni odbor Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije - 2017-2021

 

Predsednica: 

Nataša Sorko, Društvo Žarek upanja, Ljubljana

 

Člani upravnega odbora:

 

Babič Alenka, Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Ljubljana

Brumen Srečko, Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Ljubljana  

Capuder Ljuba , Beli obroč, društvo za pomoč žrtvam Slovenije, Ljubljana

Čuček Milan, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Slovenije, Ljubljana

Jan Nataša, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Ljubljana 

Keber Dušan, Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj, Ljubljana

Klopčič Amalija, Društvo Altra - odbor za novosti v duševnem zdravju, Ljubljana

Kovačec Petra, Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, Ljubljana

Krašna Breda, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana

Stegne Simona, Društvo prostovoljcev vincencijeve zveze dobrote, Miren

Usenik Rok, Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Ljubljana