Zasebnost in piškotki

Obrazložitev

Za boljši jutri vseh ljudi

Humanitarne organizacije v zadnjih letih zaznavamo porast potreb po pomoči. Ne le, da več ljudi potrebuje pomoč, ali v materialu ali v denarju, najbolj zaskrbljujoče je, da potrebujejo več te pomoči. Družba je vedno bolj razslojena in medtem, ko raste število uporabnikov humanitarnih organizacij, postaja druga, žal sicer vedno manjša skupina, polna materialnih dobrin. Na eni strani ima skupina ljudi »več kot potrebujemo«, na drugi strani pa je skupina ljudi, ki »nima za preživetje«. 

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) združuje organizacije s podeljenim statusom humanitarne organizacije v Sloveniji, ki v svoje programe vključujemo preko 770.000 uporabnikov. Ti uporabniki se srečujejo s številnimi stiskami, zaradi katerih potrebujejo pomoč humanitarnih organizacij. Veliko se jih spopada s pomanjkanjem, lahko so v hudih finančnih stiskah in zaradi bolezni ali drugih vzrokov nezmožni kupiti življenjsko potrebne dobrine. NFHOS želi združiti informacije o potrebah uporabnikov programov humanitarnih organizacij, da bi posamezniki in podjetja, ki želijo pomagati, na lažji način prišli do informacij o osebah, ki pomoč resnično potrebujejo.

V NFHOS smo se zato odločili, da ponudimo portal s seznamom potreb, ki ga bomo sproti ažurirale humanitarne organizacije. Želimo si, da bi bili na seznamu navedeni konkretni predmeti, saj se želimo izogniti zbiranju materiala, ki ga ljudje ne potrebujejo in kopičenju tega materiala v skladiščih. Seznam naj bi bil v pomoč tistim, ki so pripravljeni darovati in s tem pomagati posameznikom ali skupinam.

Zavedamo se, da s tem sistema ne bomo izboljšali, bomo pa pomagali pri premagovanju velikih osebnih stisk, kar pa je že veliko. Številne humanitarne organizacije že imajo organizirano zbiranje pomoči, a nemalokrat se zgodi, da določenih materialnih sredstev nimajo v skladiščih ali pa zaloge hitro poidejo. Z novim portalom želimo nadgraditi obstoječa zbiranja sredstev, pomagati tistim organizacijam, ki nimajo možnosti organizirati zbiranja in združiti vsa povpraševanja po pomoči na enem mestu.

 

 

Kako projekt deluje?

Projekt je zasnovan tako, da humanitarne organizacije v zavihku "Vnesi potrebo" vnesejo podatke o osebi, ki potrebuje pomoč, napišejo kratko obrazložitev in navedejo kontaktne podatke. Naš namen ni imensko izpostavljati pomoči potrebne osebe, saj bi s tem po nepotrebnem negativno vplivali na njihovo dostojanstvo. A hkrati želimo biti transparentni in zagotoviti, da bo šla zbrana pomoč v prave roke, zato za vsakim vnosom stoji humanitarna organizacija. Le-ta bo posameznikom ali podjetjem, ki želijo pomagati, odgovorila na morebitna vprašanja in se z njimi dogovorila o predaji zbranega materiala.

Da bi se izognili situacijam, kjer bi več ljudi zbiralo za eno osebo, nihče pa za neko drugo, je v seznamu potrebnih pomoči navedeno tudi, kdo že zbira določen material. Prav tako je z barvami označeno, ali določen material že kdo zbira in ali je bil že v celoti zbran ter predan pomoči potrebnim. Humanitarne organizacije naprošamo, da nam te podatke ažurno sporočajo, da bo seznam čim bolj aktualen.

 

Potrebujem pomoč, kako mi lahko pomagate?

Posamezniki in družine, ki potrebujete konkretno materialno pomoč se najprej javite humanitarni organizaciji, ki deluje na področju vaše stiske (npr. v primeru materialnih potreb za otroke se obrnite na Zvezo prijateljev mladine, v primeru pomoči za starejše se obrnite na medgeneracijska društva ali društva upokojencev, diabetiki se obrnite na eno izmed društev diabetikov ipd.). Kliknite tukaj za seznam in kontakte humanitarnih organizacij članic NFHOS. Humanitarna organizacija bo nato določila kontaktno osebo za zbiranje materialne pomoči in vnesla vašo potrebo v seznam. Donatorji bodo kontaktirali vašo humanitarno organizacijo, ki se bo z njimi dogovorila za predajo materialov. Namen projekta ni, da posamezniki sami vnašajo potrebe, saj želimo zavarovati njihovo dostojanstvo in hkrati zagotoviti, da bo šla zbrana pomoč v prave roke, zato za vsakim vnosom stoji humanitarna organizacija. Poleg tega so humanitarne organizacije tiste, ki vam bodo dale tudi druge informacije, ki vam bodo v pomoč, in vam pomagale v okviru njihovih programov.

 

Rad/a bi pomagal/a, kaj naj storim?

V zavihku "Seznam potreb" preglejte konkretne potrebe in poiščite komu bi lahko pomagali oz. katera od iskanih materialnih sredstev imate na voljo, da bi jih lahko podarili. V isti vrstici kot potreba oz. oseba, ki ste jo izbrali, je navedena kontaktna oseba humanitarne organizacije in njeni kontaktni podatki. Naveden je tudi čas, ko je oseba dosegljiva na telefon. Kontaktirajte kontaktno osebo in se z njo dogovorite za predajo sredstev. V seznamu ni objavljenih neposrednih kontaktov oseb, ki iščejo pomoč, saj želimo ohraniti njihovo dostojanstvo in zagotoviti, da bo šla zbrana pomoč v roke oseb, ki jo resnično potrebujejo.

Za morebitna vprašanja v zvezi s projektom Združimo moči smo vam na voljo na nfhos.info@gmail.com ali na 051 315 162.