Inner Banner

Mandat 2017-2021

Upravni odbor Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije - 2017-2021

Predsednica: 

Nataša Sorko, Društvo Žarek upanja, Ljubljana

 

Člani upravnega odbora:

 • Babič Alenka, Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Ljubljana
 • Brumen Srečko, Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, Ljubljana  
 • Capuder Ljuba , Beli obroč, društvo za pomoč žrtvam Slovenije, Ljubljana
 • Čuček Milan, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Slovenije, Ljubljana
 • Jan Nataša, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Ljubljana 
 • Keber Dušan, Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj, Ljubljana
 • Klopčič Amalija, Društvo Altra - odbor za novosti v duševnem zdravju, Ljubljana
 • Kovačec Petra, Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, Ljubljana
 • Krašna Breda, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana
 • Stegne Simona, Društvo prostovoljcev vincencijeve zveze dobrote, Miren
 • Usenik Rok, Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Ljubljana