Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije

Združujemo organizacije s podeljenim statusom humanitarne organizacije v Sloveniji.

Več o nas
Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) združuje organizacije s podeljenim statusom humanitarne organizacije v Sloveniji. Trenutno je v NFHOS združenih 100 humanitarnih organizacij.

 

NFHOS je bil ustanovljen leta 2008 z namenom, da bi spodbudil medsebojno povezovanje vseh slovenskih humanitarnih organizacij in tako izboljšal možnosti skupnega delovanja za boljši družbeni in socialni položaj najbolj ranljivih posameznikov in skupin. 

 

NFHOS se od samega začetka trudi javno opozarjati na vse oblike družbene izključenosti in neenakosti, na vse oblike nasilja in ogrožanja človekovega dostojanstva, hkrati pa predlaga ustrezne ukrepe, strategije in politike. 

 

Pomemben glasnik NFHOS-a je Kongres humanitarnih organizacij, na katerem so podeljena tudi priznanja NFHOS in kipec dobrote (najvišje priznanje). Nagrade prejmejo posamezniki, ki so s svojim delom trajno zaznamovali delo in organiziranost na humanitarnem področju v Sloveniji.

 

Na 4. Kongresu slovenskih humanitarnih organizacij, ki je potekal 17. oktobra 2013 v Novem mestu je bil predstavljen zbornik Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije z naslovom: 

PROBLEMATIKA REVŠČINE IN KAKO JO REŠEVATI.

 

V okviru 5. Kongresa slovenskih humanitarnih organizacij, ki je potekal na mednarodni dan humanitarne dejavnosti, 19. avgusta 2015, na Ptuju, je izšel drugi zbornik NFHOS z naslovom: 

HUMANITARNE ORGANIZACIJE ZA VKLJUČUJOČO DRUŽBO.

Namenite del dohodnine humanitarnim organizacijam

Pomagajte