Inner Banner

Kako pristopiti

V članstvo vabimo vse organizacije, ki imajo podeljen status humanitarne organizacije v Sloveniji. V kolikor vaša organizacija še ni med člani, vas vabimo, da se pridružite Nacionalnemu forumu humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS).

V skladu z 9. in 10. členom Pravil NFHOS lahko članica NFHOS postane vsaka organizacija, ki ima status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah - ZHO in ki sprejme Pravila NFHOS.

 

Organizacija, ki želi biti članica NFHOS naslovi na sedež foruma prošnjo za članstvo, ki vsebuje:

  • izjavo, da želi biti članica foruma in izjavo da sprejema ta pravila,
  • kopijo odločbe o podelitvi statusa humanitarne organizacije,
  • kontaktne podatke organizacije in sicer: ime, sedež, matična in davčna številka, ime in priimek zastopnika, ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov in telefon kontaktne osebe.
     

Upravni odbor NFHOS na svoji prvi naslednji seji preveri izpolnjevanje pogojev za članstvo. Če ima prošnja vse potrebne sestavine, upravni odbor s sklepom potrdi članstvo in o tem obvesti novo članico.

Pristopna izjava