Inner Banner

Kongres in nagrade NFHOS

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije vsaki dve leti organizira Kongres slovenskih humanitarnih organizacij, v okviru katerega poteka razprava o aktualnih tematikah, ki se dotikajo dela humanitarnih organizacij.

V okviru kongresa so podeljena najvišja priznanja za humanitarne delavce, Kipec dobrote, ter priznanja NFHOS za dolgoletna udejstvovanja v humanitarnih organizacijah in prispevke k razpoznavnosti in spoštovanju humanitarnega dela.

 

5. Kongres slovenskih humanitarnih organizacij (2015)

Sklepna misel kongresa je, da ugotavljamo, da se v Sloveniji zgolj blažijo socialne stiske, ni pa politične volje, da bi se težave, s katerimi se srečujejo uporabniki naših humanitarnih programov predvsem na področju sociale, tudi odpravile.

Preberite si celotne zaključke kongresa.

V okviru kongresa je izšel drugi zbornik NFHOS z naslovom Humanitarne organizacije za vključujočo družbo. V zborniku so predstavljeni rezultati zadnje raziskave med humanitarnimi organizacijami o uporabnikih in njihovih potrebah. Ugotavljamo, da se je število uporabnikov humanitarnih organizacij v letu 2014 zmanjšalo glede na leti 2012 in 2013, kar je pozitivna ugotovitev, še vedno pa je njihovo število zelo veliko, in sicer 655.354. Ob tem pa ugotavljamo tudi to, da ima vedno večje število naših uporabnikov zelo kompleksne težave, da dolgo ostajajo v humanitarnih programih pomoči, da potrebujejo veliko asistence, saj preprosto ni učinkovitih izhodov iz stisk, v katerih so se znašli.

Članice Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij smo tudi pozvali, naj svoje programe opišejo na način obravnave »tipičnega uporabnika« in napišejo svoje predloge, kaj bi morala narediti vlada, da bi bile stiske njihovih uporabnikov manjše, oziroma bi jih odpravili.

Zbornik - Humanitarne organizacije za vključujočo družbo

NAGRAJENCI:

Najvišje priznanje za humanitarne delavce, kipec dobrote, je za prispevek k ustanovitvi Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije in dolgoletno udejstvovanje v humanitarnih organizacijah prejel mag. Janez Pezelj.

Priznanja NFHOS so prejeli:

 • Vladislava Koblar – Koronarno društvo Slovenske Istre
 • Silva Žontar – Zveza društev diabetikov Slovenije
 • Mijo Levačič – Društvo Žarek upanja
 • Društvo Projekt človek

 

4. Kongres slovenskih humanitarnih organizacij (2013)

Namen kongresa, ki je potekal na mednarodni dan boja proti revščini, je bil opozoriti na probleme revščine in socialne izključenosti v Sloveniji ter na vedno bolj nepogrešljivo vlogo humanitarnih organizacij pri blaženju socialnih stisk in težav. Na kongresu so bili predstavljeni tudi primeri dobre prakse delovanja in sodelovanja humanitarnih organizacij. Glavni poudarek kongresa je bil na pomembnosti sodelovanja med humanitarnimi organizacijami in tudi drugimi institucijami, saj je le tako možno uspešno reševati stiske posameznikov. Skupaj z udeleženci pa smo razpravljali tudi o statusu humanitarne organizacije in možnostih sprememb Zakona o humanitarnih organizacijah. 

Na kongresu je bil predstavljen tudi zbornik Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije z naslovom Problematika revščine in kako jo reševati. V zborniku so zbrani prispevki strokovnjakov, ki se ukvarjajo z družbenimi spremembami, delujejo znotraj humanitarnih organizacij  ali razvijajo nove koncepte za bolj pravično razdelitev dobrin in trajnostno politiko. Predstavljeni so tudi rezultati raziskave med humanitarnimi organizacijami. Eden izmed odmevnejših rezultatov raziskave je, da je v letu 2012 vsaj 744.000 oseb vsaj 1-krat potrebovalo pomoč humanitarnih organizacij. Potrebe uporabnikov humanitarnih organizacij se spreminjajo in postajajo vse večje. Primeri, ki jih humanitarne organizacije rešujejo v okviru svojih programov, so v zadnjih nekaj letih postali kompleksnejši, opazna je porast duševnih stisk in slabše finančno stanje uporabnikov. Število uporabnikov se je povečalo, humanitarne organizacije pa so zaznale tudi nove skupine uporabnikov, ki se pred krizo niso obračale na njih.

Zbornik

NAGRAJENCI:

Najvišje priznanje za humanitarne delavce, kipec dobrote, je prejela prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., ustanoviteljica in predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije.

Priznanja NFHOS:

 • Zalki Klemenčič, Območno združenje Rdečega križa Metlika
 • Zdenki Koser, Društvo Ozara Slovenija
 • Ludviku Kordežu, Rdeči križ Slovenije
 • Ljubislavi Škibin, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
 • Aleksandri Torić Gorup, Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
 • glasbeniku Adiju Smolarju

 

3. Kongres slovenskih humanitarnih organizacij (2011)

Osrednja tema kongresa je bila vloga humanitarnih organizacij v slovenski družbi, medsebojno sodelovanje in prostovoljstvo v humanitarnih organizacijah. Prvič so bile oodeljene nagrade za delo na humanitarnem področju.

NAGRAJENCI:

Kipec dobrote je prejela prim. Anici Mikuš Kos, dr. med., predsednica Slovenske filantropije.

Priznanja NFHOS so prejeli:

 • prim. Borisu Cibicu, dr. med, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
 • Lorena Marija Meglič, društvo MENA
 • Majda  Štruc, Zveza prijateljev mladine Slovenije
 • Breda Kojc, Slovensko društvo za celiakijo
 • Janko Kušar, Svet FIHO in Zveza društev diabetikov Slovenije
 • Jože Faganel, Društvo hemofilikov Slovenije
 • Igor M. Ravnik, društvo Liga proti epilepsiji Slovenije

NFHOS je za dobro delo in spodbude dobrodelnosti podelil tudi dve zahvali.

Špeli Zgonc, ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje
Mariju Galuniču, ki je svoje delo oplemenitil s posluhom za ljudi v stiski in organiziral televizijsko zbiranje sredstev za premagovanje njihovih stisk.

 

2. Kongres slovenskih humanitarnih organizacij (2009)

4. julija 2009 je v Slovenj Gradcu potekal 2. kongres slovenskih humanitarnih organizacij, ki je postregel z zanimivi predavanji, delavnicami in številnimi obkongresnimi dejavnostmi.