Inner Banner

Mandat 2013-2017

Upravni odbor Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije 2013-2017so predsedstvo in upravni odbor.


Predsednica: 

Tereza Novak, Slovenska filantropija

Podpredsednica: 

Slavica Smrtnik, Novi paradoks - Slovensko društvo za kakovost življenja

 

Upravni odbor:

  • Edo P. Belak, Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje
  • Ljuba Capuder, Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
  • Dejan Crnek, Rdeči noski - Društvo za pomoč trpečim in bolnim
  • Milan Čuček, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije (CVB)
  • Nataša Jan, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
  • Boštjan Repnik, Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja
  • Nataša Sorko, Društvo Žarek upanja
  • Renata Brunskole, Rdeči križ Slovenije
  • Simona Stegne, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
  • Alojzij Štefan, Slovenska karitas

 

TEREZA NOVAK – predsednica NFHOS in izvršna direktorica Slovenske filantropije

Elektronska pošta: tereza.novak@filantropija.org
Telefon: 051 315 162

Tereza Novak se je rodila 29. 1. 1966. Diplomirala je iz filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2002 je izvršna direktorica Slovenske filantropije in aktivno sodeluje pri pripravi različnih programov za promocijo prostovoljstva po Sloveniji. Organizira kongrese prostovoljstva in mednarodne seminarje ter vodi strokovna srečanja s področja prostovoljstva, idejno je zasnovala Festival prostovoljstva mladih, ki po Sloveniji poteka na mednarodni dan mladih prostovoljcev. V letih 2003, 2006 in 2008 je sodelovala v skupini za pripravo Zakona o prostovoljnem delu in v skupini za pripravo etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Od leta 2006 vodi projekte razvojnega sodelovanja, predvsem z afriškimi nevladnimi organizacijami. Istega leta je v zasnovala medgeneracijski projekt Sadeži družbe, ki ga je naslednjie leto nadgradila v uspešen projekt, Hišo Sadeži družbe Murska Sobota, ki je od septembra 2009 odprta za medgeneracijske prostovoljske aktivnosti v regiji. Od leta 2008 je predsednica sveta Sloge - slovenske platforme nevladnih organizacij s področja razvojnega sodelovanja.

 

SLAVICA SMRTNIK – podpredsednica NFHOS in predsednica Novega paradoksa

Elektronska pošta:  slavica.smrtnik@gmail.com
Telefon: 031 378 253

Slavica Smrtnik,  rojena  28. 10. 1961 v Ljubljani, je leta 2005 pričela z delom v Novem Paradoksu. Delo in prepoznavanje stiske ljudi jo je pripeljalo do še bolj resnega in odgovornega dela v socialnem varstvu. Nadaljevala je z izobraževanjem tudi na tem področju ter diplomirala kot  organizatorka in menedžerka v socialnem varstvu. Je predsednica Novega paradoksa, podpredsednica NFHOS, članica nadzornega odbora Socialne zbornica Slovenije, svoje poslanstvo pa opravlja tudi  pri Varuhu človekovih pravic v Državnem preventivnem mehanizmu, kjer opravlja preventivne preglede za varstvo oseb, ki jim je odvzeta prostost v RS.

 

EDO P. BELAK – član UO NFHOS in predsednik Šent – Slovenskega združenja za duševno zdravje

Elektronska pošta: mimeo@amis.net 
Telefon: 040 221 989

Edo Pavao Belak je rojen 16. 9. 1928. Leta 1963 je diplomiral iz kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, leta 1978 pa magistriral iz ekonomskih znanosti na Fakultetu ekonomskih nauka v Zagrebu. Je predsednik ŠENT – Slovenskega združenja za duševno zdravje, podpredsednik Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije ter Zastopnik pravic oseb s področja duševnega zdravja pri MDDSZ.

 

LJUBA CAPUDER – članica UO NFHOS, Beli obroč

Elektronska pošta: ljuba.capuder@gmail.com
Telefon: 041 772 274

 

DEJAN CRNEK - član UO NFHOS, Rdeči noski - Društvo za pomoč trpečim in bolnim

 

MILAN ČUČEK - član UO NFHOS, predsednik Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Slovenije in član Sveta za invalide Mestne občine Ptuj

Elektronska pošta: milan.cucek@gmail.com
Telefon: 040 736 744

Rodil se je 14.10.1958. Po gimnaziji je šolanje nadaljeval v Mariboru in se zaposlil v prosveti. Večinoma službenih let je preživel v banki, kjer je pred upokojitvijo opravljal dela in naloge vodja ekspoziture. Pri petdesetih letih so ga leta 2008 imenovali za predsednika Združenja CVB Slovenije. Leta 2011 ga je »The Stroke Alliance for Europe« (SAFE) – Evropsko združenje za možgansko kap, imenovalo in z znakom odlikovalo za prostovoljca. Izkazal se je s humanim delom v različnih društvih, organizacijah in institucijah ter bil imenovan za prostovoljca Mestne občine Ptuj za leto 2013.

 

NATAŠA JAN - članica UO NFHOS in strokovna sodelavka in vodja projektov Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Elektronska pošta: drustvo-zasrce@siol.net
Telefon: 01/234 75 51

Nataša Jan je uni. dipl. biologinja, magistra medicinske znanosti, z znanjem in izkušnjami iz področja preventive bolezni srca in ožilja ter promocije zdravega življenjskega sloga pri splošni populaciji, raziskovalnega dela in vodenjem projektov. Na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije dela od leta 1997, kot strokovna sodelavka in vodja projektov. Sodeluje pri koordinaciji dela s podružnicami po Sloveniji, s krovno Evropsko mrežo za srce in Svetovno zvezo s področja zdravja NVO 25x25, za pomoč pri izboljšanju delovanja nevladnih organizacij s področja zdravja v Sloveniji.

 

BOŠTJAN REPNIK, univ.dipl.prav. – član UO NFHOS in generalni sekretar združenja Ozara Slovenija

Elektronska pošta: bostjan.repnik@ozara.org
Telefon: 02 33 00 444, 040 652 200

Rojen sem 18.10.1979 v Mariboru. Po osnovni šoli sem se vpisal na Srednjo ekonomsko šolo v Mariboru, ki sem jo leta 1998 tudi uspešno končal. Po končani srednji šoli sem nadaljeval študij na Pravni fakulteti v Mariboru. Pričel sem študij na podiplomskem študijskem programu na Pravni fakulteti v Mariboru in trenutno pripravljam magistrsko delo. Imam tudi opravljen izpit iz Zakon o splošnem upravnem postopku -ZUP. Imam bogate delovne izkušnje iz vseh področij prava. Delovne izkušnje sem si pridobil v odvetniški pisarni, kjer sem začel svojo poklicno pot. Kasneje sem delal kot vodja pravne službe v podjetju Finea Holding d.o.o. Trenutno sem zakoniti zastopnik v društvu Ozara Slovenija.

 

NATAŠA SORKO, univ.dipl.soc.ped., dipl.ekon. - članica UO NFHOS in predsednica Društva Žarek upanja

Elektronska pošta: natasi.sorko@siol.net
Telefon: 041 732 381

Nataša Sorko je predsednica Društva Žarek upanja in strokovni vodja programov psihosocialne obravnave oseb s težavami zaradi alkohola in njihove pomembne bližnje osebe. Je tudi vodja programa za mladoletne otroke, ki se spopadajo s težavami zaradi odvisnosti od alkohola. Je avtorica več strokovnih člankov in predavateljica na strokovnih in znanstvenih posvetih doma in v tujini. In je doktorska kandidatka na Pedagoški fakulteti, smer socialna pedagogika in predavateljica na seminarjih s finančnega področja društev.

.

 

RENATA BRUNSKOLE - članica UO NFHOS in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije

 

SIMONA STEGNE - članica UO NFHOS in strokovna delavka v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote

Elektronska pošta: simona.stegne@gmail.com
Telefon: 040 753 425

Simona Stegne, rojena 29.04.1985, je strokovna delavka v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Delo opravlja na področju brezdomstva in prostovoljstva. V društvu prevzema organizacijske naloge,vodenja različnih projektov in koordinacijo dela. Zavzema se za reševanje problematike socialne izključenosti brezdomstva ter najbolj ranljivih skupin. Prav tako aktivno deluje pri razvijanju prostovoljskega dela ter njegove promocije.

 

ALOJZIJ ŠTEFAN - član UO NFHOS in strokovni sodelavec v programu Skupnosti Srečanje Slovenske karitas

Elektronska pošta: alojzij.stefan@karitas.si
Telefon: 041 732 136

Moja pot v humanitarnem svetu se je začela doma, kjer sem bil deležen vzgoje v prostovoljstvu in pomoči potrebnim. Strokovna pot pa se je odvijala preko specialno-pedagoškega študija in sodelovanja v nevladnem svetu oseb s posebnimi potrebami, predšolske vzgoje v javnem in zasebnem vrtcu do leta 1997, ko sem prispel na Slovensko Karitas, kjer sem opravljal razna dela in odgovornosti. Nazadnje (z vmesno postajo v šolstvu) sem pristal na Zavodu Pelikan Karitas, kjer sem nekaj časa kot direktor in strokovni vodja zavoda, kasneje pa kot strokovni delavec v programu Skupnosti Srečanje. Ves čas njegovega delovanja sem z veseljem sodeloval tudi pri NFHOS.